© Copyright 2016 All Rights Reserved   |  Price-Sure cc
Ecsponent Afrikaans
Vyf grondige redes om by ons te belê
2 Ecsponent: Groei saam met ons
Ecsponent bied JSE-genoteerde voorkeuraandele aan beleggers wat ‘n mediumtermynbelegging met voorspelbare opbrengs soek. Waarom moet jy in Ecsponent se voorkeuraandele-program belê?
01
Die groep skep welvaart vir alle belangegroepe en groei sedert 2010 eksponensieel.
02
Ontvang ʼn 100% beleggingstoewysing.
03
Beleggingsopbrengste word vooraf vasgestel. Stabiele en deursigtige opbrengste skep gemoedsrus.
04 K ies tussen  ʼn vaste, maandelikse dividenduitbetaling of ʼn opsie vir kapitaalgroei. 05 Verpligte terugkoop  na vyf jaar beleggingstermyn.
Ecsponent: Groei saam met ons  3 Die Ecsponent-groep is ʼn leier op die gebied van nismarkbeleggingsprodukte, onder andere in die vorm van JSE-genoteerde voorkeuraandele. Ecsponent Limited, wat op die Johannesburgse Effektebeurs (JSE) genoteer is, het ʼn R5 miljard voorkeuraandeelprogram geregistreer waarvolgens ons van tyd tot tyd veelvuldige blokke van voorkeuraandele uitreik. Hierdie program is in 2014 deur die JSE goedgekeur. Tot dusver is daar digby R1 miljard in hierdie program belê.
Voorkeuraandele bied gewoonlik nie ʼn terugkoopverbintenis deur die uitreiker daarvan nie (geen versekering dat jy jou geld sal terugkry nie). Daarenteen is al Ecsponent se voorkeuraandeelopsies na vyf jaar aflosbaar. Vir diegene wat hulle beleggings voor die einde van die vyfjaarbeleggingstermyn wil likwideer, is die marklikiditeit en die gewillige koper/gewillige verkoper-meganisme van beursgenoteerde aandele steeds ‘n opsie. Ons voorkeur- aandele is op die JSE genoteer en kan dus verhandel word. Die realiteit is egter dat beleggers selde bereid is om die voorkeuraandele te verhandel, weens die voorspelbare beleggingsgroei wat so gesog is in onsekere tye. Daarmee saam bied Ecsponent se produkte voorspelbare dividende oor die beleggingstermyn, hetsy dit maandeliks of as saamgestelde kapitaal uitbetaal word. Dit beteken dat die verskillende genoteerde voorkeuraandele in die behoeftes van diegene voorsien wat ʼn maandelikse inkomste benodig, of beleggers wat verkies om hulle saamgestelde kapitaalgroei aan die einde van die beleggingstermyn te verhaal. Ander algemene voordele van voorkeuraandele (insluitend Ecsponent se unieke aanbod), is dat voorkeuraandeelhouers voorrang geniet bo gewone aandeelhouers in ʼn maatskappy se kapitale struktuur. Dit beteken bykomende gemoedsrus vir voorkeuraandeelhouers binne ʼn maatskappy se skuldstruktuur. Gevolglik kry Ecsponent se voorkeuraandeelhouers ooreengekome dividende (volgens die maatskappy se geregistreerde Memorandum van Inkorporasie), ongeag die bedryfsprestasie van die maatskappy (onderhewig aan die Maatskappywet se solvensie- en likiditeitsvereistes). Hoewel die belegging in voorkeuraandele deur sekere algemene riglyne gekenmerk word, kan elke klas voorkeuraandele spesifieke kenmerke hê wat die belegger moet oorweeg voor hy/sy daarin belê. In Ecsponent se geval het die maatskappy vier verskillende klasse voorkeuraandele uitgereik wat almal deur die JSE goedgekeur en genoteer is en oor unieke kenmerke beskik.
Meer oor voorkeuraandele Genoteerde voorkeuraandele is beleggingsinstrumente met spesifieke kenmerke vir beide beleggers en die maatskappy wat hulle uitreik. Dié tipe aandele word gewoonlik deur verskeie organisasies gebruik om kapitaal in te samel, terwyl beleggers goeie opbrengste behaal.
Hoekom is Ecsponent se voorkeuraandele uniek vergeleke met ander in die mark?
4 Ecsponent: Groei saam met ons
Ideaal vir beleggers wat: ‘n medium beleggingstermyn verlang; huiwerig is om risiko’s te loop maar wel standaard markopbrengste wil behaal; ʼn maandelikse nabelaste inkomste wil verdien, of 70% opbrengs oor ʼn vyfjaartermyn  wil behaal; ʼn 100% toewysing van die kapitaal wat belê is, wil behaal; en die sekuriteit wil hê van ʼn belegging in genoteerde voorkeuraandele.
Genoteerde Voorkeuraandeel Klas G Klas E Klas D Bruto vaste koers  10% 11,25% 12,50% Minimum beleggingsbedrag Verwys na die huidige TPS Verwys na die huidige TPS Verwys na die huidige TPS Beleggingstermyn Vyf jaar Vyf jaar Vyf jaar Kumulatief   Ja  Ja Ja 100% Allokasie  Ja  Ja Ja 100% Aflos  Ja Ja  Ja
Belasting  Dividende Terughoudingsbelasting
Dividende Terughoudingsbelasting
Dividende Terughoudingsbelasting
Hoe Ecsponent se voorkeuraandele moontlik u beleggingsbehoeftes kan aanspreek
Inkomste-klasse
* Bepalings en voorwaardes geld, die minimum beleggingsbedrag per klas is onderworpe aan verandering per TPS (Toepaslike Prys Skedule). ‘n Jaarlikse administrasiefooi mag teen die bruto opbrengs gehef word en mag na gelang van die TPS wissel. Genoteerde Voorkeuraandeel Klas B Bruto vaste koers  70% Minimum beleggingsbedrag Verwys na die huidige TPS Beleggingstermyn Vyf jaar 100% Allokasie  Ja 170% Aflos  Ja Belasting  Kapitaalwinsbelasting
Groeiklas
* Groei word geallokeer by die aflossing van die belegging. Onderworpe aan kapitaalwinsbelasting in die hande van die be l e gger .
Vaste bates
Effekte Finansiële dienste Kontantbelegging
Konserwatief
Gematig konserwatief
Gematig
Gematig aggressief Aggressief
Ecsponent: Groei saam met ons  5 Meer oor Ecsponent Financial Services
Vinnige  feite ʼn Volfiliaal van Ecsponent Limited
In 2006 ingelyf
EFS bied beleggers inligting en raad wat hulle in staat stel om beleggingsbesluite te neem wat in pas is met hulle eie behoeftes
Eksterne nakoming deur Askari Compliance Services
Stel ‘n netwerk geakkrediteerde finansiële adviseurs aan om die produkte van die Ecsponent- groep in Suid- Afrika te bevorder, ooreenkomstig die reëls en regulasies van die RFD
Askari verseker dat al EFS se prosedures voldoen aan FICA, FAIS-regulasies en toepaslike wetgewing soos deur die RFD gemoniteer
Askari is operasioneel sedert 2007 en is ‘n RFD-goedgekeurde nakomingspraktyk.
Gemagtigde FDV lisensienommer 32968
Die Ecsponent-groep dryf handel regoor Suid-Afrika en is ook aktief in Swaziland, Botswana en Zambië. Ecsponent Financial Services (EFS) is ‘n filiaal van Ecsponent  en ‘n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Die besigheid gebruik die infrastruktuur van die groep se finansiële dienstespoor en makelaarsnetwerk. Dit bied finansiële- en beleggingsprodukte asook dienste aan sy kliëntebasis buiten die geleentheid om in die voorkeuraandeleprogram te belê. Hierdie program is in 2014 deur die JSE goedgekeur en bied beleggers stabiele, voorspelbare beleggingsopbrengste. Beleggingsdienste Sake-krediet Ekwiteitsbesit
6 Ecsponent: Groei saam met ons Meer oor die Ecsponent-groep Ecsponent is ‘n vinnig groeiende finansiële dienstegroep van Afrika met verskeie filiale en ‘n teenwoordigheid in Suid-Afrika, Botswana, Swaziland en Zambië. Die groep skep oorwegend welvaart deur te belê in maatskappye wat ‘n reeks nis finansiële dienste aanbied. Ecsponent Limited is op die JSE se hoofraam onder Finansiële Dienste – Spesialiteitsfinansiesektor genoteer. Die kernbesigheidseenhede sluit in: Beleggingsdienste | Sake-krediet | Ekwiteitsbesit
Beleggingsdienste Voorkeuraandele Effektetrusts Lewensversekeringsprodukte Annuïteite Begiftigings Belastingvrye spaarrekeninge Bewaringsfondse
Sake-krediet Beskermde KMO- krediet (medium- tot grootbesighede) KMO-ontwikkelings- finansiering
Ekwiteitsbesit Tans is die groep se private- ekwiteitsbeleggings gediversifiseer oor verskeie bedrywe: Finansiële Dienste  MyBucks Ecsponent Financial Services Zambia Biotegnologie  Cryo-Save Salveo Swiss Technologies Lazaron Ander Return on Innovation
Ecsponent: Groei saam met ons  7
Streng bestuur as ʼn intrinsieke groepsbeleid
Die groep voldoen aan die beginsels en aanbevelings vervat in die King Verslag oor Korporatiewe Bestuur vir Suid-Afrika. Die besigheid is toegewy aan die beginsels van regverdigheid, aanspreeklikheid, verantwoordelikheid en deursigtigheid wat die verslag voorstaan. Die direksie streef daarna om te verseker dat die groep eties bestuur word, dat risikoparameters met omsigtigheid bepaal word en dat daar in ooreenstemming met algemeen aanvaarde korporatiewe praktyke en gedrag opgetree word.
Van die regulatoriese raamwerke wat ons nakom, sluit in: Raad op Finansiële Dienste (RFD) Johannesburgse Effektebeurs (JSE) Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) Paneel op Handelsregulasies (TRP) Questco (Korporatiewe adviseur en JSE-skuldborg) Nexia SAB&T (JSE-goedgekeurde ouditeure) Maatskappye en Intellektuele Eiendomskommissie  (CIPC) Computershare (Noteringsagent)
80 70 60 50 40 30 20 10 0
FJE 2013 FJE 2014 FJE 2015 FJE 2017*
Groepinkomste   Wins na belasting
Inkomste en netto wins na belasting
ZAR (miljoen)
350 300 250 200 150 100 50 0
80 70 60 50 40 30 20 10 0
FJE 2013 FJE 2014 FJE 2015 FJE 2017*
Ekwiteit
%
120 100 80 60 40 20 0
ZAR (miljoen)
* Finansiële periode 1 Januarie 2016 tot 31 Maart 2017.
Ekwiteit  Opbrengs na ekwiteit
Eksponensiële groei Sedert 2010 het die groep elke jaar ‘n driesyfergroeikoers in sleutelprestasiegebiede behaal.
012 997-0887 | 082 779 0242